RODO - Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Szanowny Kliencie,

Od dnia 25 maja 2018 r. obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, określane jako RODO.

Poniżej przedstawiamy informacje na temat sposobu przetwarzania zgromadzonych przez nas danych osobowych, oraz przysługujących w związku z tym prawach. Podjęliśmy starania by dane osobowe zgromadzone przez nas były bezpieczne.

Zgoda na przechowywanie i przetwarzanie danych może zostać wycofana w każdej chwili, zgodnie z postanowieniami poniższej "Informacji o ochronie danych osobowych".

Informacja o ochronie Danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest PHU "BASPOL" Barbara Pietkiewicz z siedzibą: 13-200 Działdowo, ul. Letnia 8 (BASPOL).

Jako administrator gromadzimy dane uzyskane podczas zawierania z Państwem transakcji handlowej, a w szczególności:
- imię (imiona) i nazwisko, adres e-mail, adres do kontaktu, nazwa firmy, numer telefonu,
- w przypadku przedsiębiorców przetwarzamy dodatkowo: NIP, REGON, adres siedziby, stanowisko, numer rachunku bankowego.

Gromadzimy Państwa Dane osobowe w następujących celach:

- zawierania z Państwem transakcji handlowych związanych z dokonaniem sprzedaży towarów oraz świadczeniem oferowanych przez nas usług,
- realizacji obowiązków BASPOL przewidzianych prawem, w tym w szczególności wystawiania i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych, oraz dla celów archiwizacyjnych,
- realizacji obowiązków związanych czynnościami świadczonymi w ramach obsługi zwrotów i reklamacji,
- ochrony praw BASPOL zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności dochodzenia zaległych płatności, przedstawienia propozycji oferowanych przez naszą firmę towarów i usług.

BASPOL zobowiązuje się stosować odpowiednie środki bezpieczeństwa, zarówno techniczne jak i organizacyjne, aby chronić Państwa dane osobowe.

Zgromadzone dane osobowe BASPOL będzie przechowywał przez czas niezbędny do osiągnięcia celów, dla których dane te są gromadzone, wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, maksymalnie przez okres zabezpieczenia materiałów niezbędnych
dla postępowań prawnych (w tym podatkowych) oraz do czasu ewentualnego przedawnienia roszczeń Państwa jako Klientów i BASPOL.
Zgodnie z obowiązującym prawem o ochronie danych, jesteście Państwo uprawnieni do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub odpowiednika w innym państwie).

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz
prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

W zakresie, w jakim wykorzystanie podanych przez Panią/Pana informacji opiera się na udzielonej przez Panią/Pana zgodzie, ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie
bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących Danych osobowych lub wykonywania praw w zakresie prywatności, prosimy o kontakt z nami na adres email: sklep[at]farmerolaf.com

Informujemy o możliwości okresowej aktualizacji niniejszej Informacji i jej modyfikacji zgodnie z obowiązującym prawem.