Regulamin sklepu internetowego FARMEROLAF.COM

(ostatnia aktualizacja 10.04.2019)

I. Informacje o firmie

1. Sklep internetowy FARMEROLAF.pl, zwany dalej Sklepem, prowadzony jest przez firmę:

P.H.U. BASPOL Pietkiewicz Barbara, ul. Letnia 8, 13-200 Działdowo, Polska, NIP: 5710000590, REGON: 280479304.

2. Sklep prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet.

3. Wszelkie informacje na temat Sklepu, zamówień, reklamacji, itp. można uzyskać pod adresem e-mail: sklep@farmerolaf.com.

4. Wszystkie ceny na stronie Sklepu podawane są złotych polskich lub euro (w zależności od wyboru klienta na górnym pasku strony sklepu) i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili potwierdzenia przez klienta zamówienia. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty Sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.

II. ZamĂłwienia i sposĂłb ich realizacji

1. Zamówienia są przyjmowane przez stronę www.farmerolaf.com .

2. Do złożenia zamówienia wymagane jest posiadanie konta zarejestrowanego w sklepie www.farmerolaf.com/shop/ .

3. Po złożeniu zamówienia klient dostaje informację o jego przyjęciu na adres e-mail podany przy rejestracji. W tej wiadomości znajdują sięm.in.:

- liczba i cena zamĂłwionych produktĂłw
- koszty dostawy i ewentualnie koszty wybranego sposobu płatności
- przewidywany termin realizacji zamĂłwienia
- realizacja zamówienia rozpoczyna się w chwili zaksięgowania na koncie sklepu wpłaty za zamówienie
- wysyłka zamówienia następuje do 2 dni roboczych od chwili zaksięgowania na koncie sklepu wpłaty za zamówienie

4. Od momentu złożenia zamówienia, do momentu jego realizacji klient może anulować złożone przez siebie zamówienie kontaktując się ze sklepem emailowo

5. Czas realizacji zamówienia, to jest od potwierdzenia płatności do wysłania towaru wynosie 2 dni robocze, chyba że na stronie produktu sklepu lub produktu jest podane inaczej (np. w przypadku świąt, wakacji i urlopów).

6. Termin otrzymania zamówienia przez klienta to czas realizacji zamówienia powiększony o czas dostawy zamówienia, zależny od wybranej formy przesyłki i kraju docelowego.

7. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary:

- z góry kartą płatniczą (Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro, MasterCard Electronic) za pośrednictwem firmy Dotpay sp. z o.o.
- z góry przelewem elektronicznym za pośrednictwem firmy Dotpay sp. z o.o.

III. Zwroty, odstąpienie od umowy

1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta klient może odstąpić od umowy kupna-sprzedaży bez podawania przyczyny w ciągu 14 dni od odebrania zamówienia.

2. Aby odstąpić od umowy, należy przesłać jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na adres sklep@farmerolaf.com wraz z informacjami pozwalającymi na jednoznaczną identyfikację zamówienia (np. numer zamówienia, adres dostawy, itp.) a następnie zwrócić towar zgodnie z informacjami przesłanymi przez Sklep w odpowiedzi na oświadczenie odstąpienia od umowy.

3. W przypadku odstąpienia od umowy, Sklep gwarantuje zwrot w ciągu 14 dni pełnej kwoty zamówienia. Zwrot płatności zostanie dokonany takim samym sposobem, w jaki została ona poniesiona, chyba że jest to niemożliwe (w takim przypadku - przelewem na wskazane konto bankowe).

4. Koszty zwrotu towaru (dostarczenia ich do siedziby Sklepu) są ponoszone przez klienta.

5. Klient odpowiada za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania.

IV. Reklamacje

1. W razie wszelkich niezgodności zawartości paczki ze złożonym zamówieniem, uszkodzenia produktu lub braku elementów klient może złożyć reklamację pod adresem e-mail sklep@farmerolaf.com podając dane niezbędne do identyfikacji zamówienia (np. adres dostawy, numer zamówienia, itp.) i dokładnie opisując problem.

2. Towar uszkodzony zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania nakładu), klient może zdecydować czy Sklep zwróci nabywcy równowartość ceny produktu, zaakceptuje obniżoną cenę lub wybierze inne, dostępne w sklepie towary do wyboru.

3. Reklamacje są rozpatrywane w terminie do 14 dni.

4. W przypadku reklamacji i konieczności zwrotu produktu Sklep w miarę możliwości wzywa kuriera, który podejmuje paczkę od klienta lub pokrywa koszty wysyłki towaru przez klienta do Sklepu. W obu przypadkach klient nie ponosi lub ma zrekompensowane koszty wysyłki zwrotnej.

5. W przypadku gdy w wyniku reklamacji następuje zwrot towaru, Sklep zwraca klientowi pełną kwotę zapłaconą za towar oraz koszt dostawy.

6. Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

V. Polityka prywatności oraz informacja o ochronie danych osobowych

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest firma P.H.U. BASPOL Barbara Pietkiewicz z siedzibą: 13-200 Działdowo, ul. Letnia 8 (Sklep).

2. Jako administrator sklep gromadzi dane uzyskane podczas zawierania z klientem transakcji handlowej, a w szczególności:

- imię (imiona) i nazwisko, adres e-mail, adres do kontaktu, nazwa firmy, numer telefonu,
- w przypadku przedsiębiorców przetwarza dodatkowo: NIP, REGON, adres siedziby, stanowisko, numer rachunku bankowego.

3. Sklep gromadzi dane osobowe klienta w następujących celach:

- zawierania z klientem transakcji handlowych związanych z dokonaniem sprzedaży towarów oraz świadczeniem oferowanych przez Sklep usług,
- realizacji obowiązków Sklepu przewidzianych prawem, w tym w szczególności wystawiania i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych, oraz dla celów archiwizacyjnych,
- realizacji obowiązków związanych czynnościami świadczonymi w ramach obsługi zwrotów i reklamacji,
- ochrony praw Sklepu zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności dochodzenia zaległych płatności, przedstawienia propozycji towarów i usług oferowanych przez Sklep.

4. Sklep zobowiązuje się stosować odpowiednie środki bezpieczeństwa, zarówno techniczne jak i organizacyjne, aby chronić dane osobowe klientów.

5. Zgromadzone dane osobowe Sklep będzie przechowywał przez czas niezbędny do osiągnięcia celów, dla których dane te są gromadzone, wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, maksymalnie przez okres zabezpieczenia materiałów niezbędnych dla postępowań prawnych (w tym podatkowych) oraz do czasu ewentualnego przedawnienia roszczeń klientów i Sklepu.

6. Zgodnie z obowiązującym prawem o ochronie danych, klienci są uprawnieni do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub odpowiednika w innym państwie).

7. Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8. W zakresie, w jakim wykorzystanie podanych przez klienta informacji opiera się na udzielonej przez niego zgodzie, ma on prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

9. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących Danych osobowych lub wykonywania praw w zakresie prywatności klient może skontaktować się ze Sklepem drogą elektroniczną pod adresem: sklep@farmerolaf.com

10. Informujemy o możliwości okresowej aktualizacji niniejszej Informacji i jej modyfikacji zgodnie z obowiązującym prawem.